کشاورزی و دامپروری

دانلود پژوهش بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

دانلود پژوهش بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب 1.آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان 2.آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 3.آلاینده های صنعتی آب 4.تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران 1.تهران، شهر بی دفاع 2.کارون، یادگار ایرانی 3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت 4.زاینده‌رود، رود مرد...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

دانلود پژوهش قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي فهرست مطالب فصل اول كليات    1 1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي    2 2-قرنطينه    4 3-سابقه قرنطينه در دنيا     4 4-سابقه قرنطينه در ايران    5 5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات     7 6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي    10 فصل دوم: استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي    14 1-آفات بومي    15 2-آفت قرنطينه اي     15 3-عوامل قرنطينه اي     15 4-نظارت و م...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

دانلود پژوهش اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین فهرست مطالب مقدمه چای موطن اصلی چای و انتشار آن در سایر ممالک تاريخچه چاي در ايران آب و هواي چاي مشخصات گیاهشناسی درخت چای مشخصات بوته چاي در ايران برگ چاي مراحل فنولوژي چاي ترکیب شیمیایی برگ چای آب و هوای مطلوب چای خاک مطلوب چای کود مورد استفاده ازدیاد درخت چای آفات كنه قرمز چاي Breripalpus obovatus کشت چای مقدمه تاریخچه کشت و بهره برداری از چای در جهان طبقه بندی تیکسانومیکی...

ادامه مطلب

مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه

مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه

یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه آناليز رشد گياه يك تحليلي توصيفي، چند جانبه و تكميلي است كه عملكرد و شكل گياه را تفير مي كند و از داده هاي ساده اوليه مثل وزن، سطح، حجم، محتويات اجزاء گياه براي بررسي دروني كه در برگيرنده كل است. استفاده مي كند (ايوانز 1972، كاستون و ونوس 1981، هانت 1990) در اواخر قرن 19 بررسيهاي مربوط به رشد گياه ابتدا فيزيولوژي گياه، سپس كشاورزي، امروزه اكولوژي مربوط به تكامل گياهي را براي ما روشن مي كند ( گ...

ادامه مطلب

پروژه مهم‌ترين گياهان انگلي و نيم‌انگلي ايران و اكوفيزيولوژي آنها

پروژه مهم‌ترين گياهان انگلي و نيم‌انگلي ايران و اكوفيزيولوژي آنها

مهم‌ترين گياهان انگلي و نيم‌انگلي ايران و اكوفيزيولوژي آنها مهم‌ترين گياهان انگلي و نيمانگلي ايران و اکوفيزيولوژي انها 1 فهرست مطالب 2 مقدمه: 3 Santalaceae (تيره صندل): 4 Balanophoraceae: 4 Lauraceae (تيره برگ‌بود): 5 اصطلاحات و لغاتي که در توصيف گياهان انگلي بکار ميرود: 7 Facultative parasite (انگل اختياري): 7 Haustorium (مکينه) 7 دامنه ميزباني: 8 مشخصات کلي سس: 8 کليد شناسائي سس‌هاي مهم: 9 پوشش گل اغلب پنج‌قسمتي: 11 کپسول اشکار: 13 چرخ...

ادامه مطلب

پروژه معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

پروژه معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای فهرست مطالب سفیدک دروغین (کاذب) 2 پاتوژن: 3 علایم: 3 انتراکنوز 3 Colletotrichum lagenarium 4 2)     شرایط ایجاد بیماری : 4 4)     کنترل : 4 عامل بیماری: 4 Cladosporium cucumerinum 4 پژمردگی باکتریایی: 5 Erwinia tracheiphila 5 1)     پاتوژن: 5 ویروس موزاییک خیار(CMV) 5 افات خیار گلخانه‌ای 6 شته ها (خانواده Aphididae) 6 ۲- مگس های سفید (خانواده Aleurodidae) 7 تریپس ها (راسته Thysanoptera) 7 ت...

ادامه مطلب

پروژه کنترل بيولوژيک آفت

پروژه کنترل بيولوژيک آفت

کنترل بيولوژيک آفت  فهرست مطالب کنترل بيولوژيک افت 1 مقدمه : 1 تاريخچه علم بيولوژيک : 2 تعريف کنترل بيولوژيک : 2 مبارزه بيولوژيک و مديريت تلفيقی افات (IPM) : 3 اهداف مبارزه بيولوژيک : 4 حشرات : 4 روشهای کلی کنترل بيولوژيک : 5 حفاظت : 5 معرفی ( ورود ) دشمنان طبيعی جديد : 7 انبوه سازی ( افزون سازی ) : 8 حشرات پارازيتوئيد : 9 گروه های اصلی پارازيتوئيدها : 10 دوبالان : 10 Tachinidae : 11 مرفولوژی : 14 روش های متفاوت الودگی ميزبان توسط مگس...

ادامه مطلب