اقتصاد

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

مقدمه 2- چاچوبهاي تحليلي 1-2- چاچوب مسير تكنولوژي 2-2- پيچيدگي توليد و چار چوب مقياس 3-2- چارچوب توانايي جذب 4-2- چارچوب انتقال تكنولوژي 3. تجربه كره 1-3- مرحله تكنولوژي بالغ ( تقليد مشابه ، مشابه سازي) 2-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق) نقش انتقال تكنولوژي استفاده از نيروي انساني فعاليتهاي  R&D خصوصي تلاشهاي R&D دولتي 4- اسكزامات خطي ومشي يادداشت پاياني مقدمه حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

فهرست  1-1- مقدمه 2-1- بيان مسئاله : 3-1 – هدف تحقيق: 4-1- ضرورت و اهميت تحقيق: 5-1- سؤالات تحقيق: 6-1- فرضيات تحقيق: 7-1- متغيرهاي تحقيق: 8-1- واژگان تخصصي تحقيق: متغير وابسته: رضايت شغلي 10-1- محدوديتهاي تحقيق: 1-2- پيشينه پژوهش: 9-1- قلمرو تحقيق: 2-1-2- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران 2-3-1-2-تحقيقات انجام شده در جهان: 2-2- مباني نظري تحقيق: 2-1-2-2-ماهيت استرس: 3-1-2-2-انواع استرس: 6-1-2-2- علايم و نشانه هاي استرس: 7-1-2-2...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سهام (بورس)

دانلود مقاله سهام (بورس)

فهرست سهام (بورس) مقدمه سرمايه گذاري سرمايه بازار سرمايه سرمايه گذاري انواع سرمايه گذاري ريسك و بازده بورس بورس اوراق بهادار (معامله روي سهام شركتها) تاريخچه بورس اوراق بهادار سابقه بورس در ايران اركان بورس هيأت داوري بورس سازمان كارگزاران افزايش قيمت و سود معافيت مالياتي حق رأي و اعمال مديريت انجام معاملات توسط كارگزاران جذب سرمايه ها به صنايع كارآمد تسريع در روند سرمايه گذاري حق تقدم حفظ سرمايه از گزند تورم انتخاب سهام و اوراق بهادار نقدشوندگ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

فهرست فصل اول  كليات وطرح تحقيق مقدمه: 2- بيان موضوع تحقيق 3- اهميت موضوع تحقيق 1-3- ضرورت تجديد ارزيابي داراييها 4- فرضيه هاي تحقيق 5- روش تحقيق 1-5- جمع آوري اطلاعات 1-4- تجديد ارزيابي داراييها 6- محدوديتهاي تحقيق 2-5- روش اثبات: 7- محتواي تحقيق 8-يافته هاي تحقيق به شكل 9- مزايا  10- معايب فصل دوم  زمينه تئوريك بررسي تورم 1- مفهوم تورم 1-1- نظريه هانري اوژاك 2-1- نظريه هولزمن 2- تعريف تورم 3- اندازه گيري تورم 4- شاخصهاي قيمت 5- شاخص عم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

فهرست منابع داخلي و مزيت رقابتي منابع مالي تجزيه و تحليل زنجيره ارزش نقاط قوت و ضعف داخلي مقدمه رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان يكپارچگي استراتژي و فرهنگ مديريت مالي/ حسابداري فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان مديريت بازاريابي امورمالي توليد تحقيق و توسعه سيستم اطلاعات رايانه تكنيكهاي پايه: منحني تجزيه: منحني تجربه و تعيين قيمت: تغيير شيب منحني تجربه در طول زمان...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

مقدمه …………………………. 3 دولت در مكاتب ليبراليستي ………… 5 دولت در اقتصاد كينزي ……………. 10 دولت در اقتصاد سوسياليستي ……….. 12 دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران   14 ماهيت و ساختار دولت ايران ……….. 22 منابع و مأخذ   25 مقدمه مسأله جايگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پيدايش دانش اقتصاد هموار...

ادامه مطلب