حقوقی و قضائی

دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی مبحث دوم: تعریف تعهد مبحث سوم: مفهوم شرط مبحث چهارم: مفهوم قدرت مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد مبحث اول: قدرت بر ا...

ادامه مطلب

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران فهرست مقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فهرست مطالب چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاري اي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی فهرست مطالب مقدمه مؤلف  بخش اول نظام كيفري ايران باستاني سومر مصر آشور قانون حمورايي  هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني اشكانيان سامانيان سازمان قضايي  بخش دوم دادرسي در اسلام  معني قضا اصطلاح قضا مراتب ولايت شرايط دادرس مستحبات و مكرومات دادرس آداب مكروحه آدابي كه تركش براي قاضي لازم است  بخش سوم دعوي و تعريف آن تعريف مدعي از مدعي عليه مقررات مربوط به مدعي عليه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار مقدمه فصل اول: كليات بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن 1-1- مفهوم ضرر 1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن 1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي 1-4- محروم ماندن از كار 1-5- ضرر معنوي بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت فصل دوم: فصل زيان بار بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار 1-1- تقصير با فعل مثبت 1-1-1- قاعده 1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها 1-2- تقصير از...

ادامه مطلب

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه فهرست مطالب مقدمه 1 بخش اول : كليات 5 فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي 6 مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي 7 1-1-1- معني لغوي خسارت 7 1-1-2- معني اصطلاحي خسارت 9 1-1-3- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن 11 الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد 12 ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشرو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن فهرست فصل اول : مقدمه 1- تعریف اکراه 1-1- تعریف لغوی 1-2- تعریف اصطلاحی 2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه 1- ارکان اکراه 1-1- وجود مکره بالفتح 1-2- وجود مکره با کلر 1-3- تهدید و اکراه 1-4-قلمرو اکراه 2-عناصر اکراه 2-1- انجام عمل 2-2- موثر بودن تهدید 2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید 2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور 2-5- انحصار تهدید ...

ادامه مطلب