حقوقی و قضائی

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فهرست مطالب چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاري اي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی فهرست مطالب مقدمه مؤلف  بخش اول نظام كيفري ايران باستاني سومر مصر آشور قانون حمورايي  هخامنشي وقوع جرم و مجازات – نظم و امنيت همگاني اشكانيان سامانيان سازمان قضايي  بخش دوم دادرسي در اسلام  معني قضا اصطلاح قضا مراتب ولايت شرايط دادرس مستحبات و مكرومات دادرس آداب مكروحه آدابي كه تركش براي قاضي لازم است  بخش سوم دعوي و تعريف آن تعريف مدعي از مدعي عليه مقررات مربوط به مدعي عليه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار مقدمه فصل اول: كليات بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن 1-1- مفهوم ضرر 1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن 1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي 1-4- محروم ماندن از كار 1-5- ضرر معنوي بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت فصل دوم: فصل زيان بار بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار 1-1- تقصير با فعل مثبت 1-1-1- قاعده 1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها 1-2- تقصير از...

ادامه مطلب

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه فهرست مطالب مقدمه 1 بخش اول : كليات 5 فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي 6 مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي 7 1-1-1- معني لغوي خسارت 7 1-1-2- معني اصطلاحي خسارت 9 1-1-3- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن 11 الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد 12 ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشرو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

دانلود مقاله اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن

اكراه و وضعيت حقوقي عقد مكره و كاركرداجازه در آن فهرست فصل اول : مقدمه 1- تعریف اکراه 1-1- تعریف لغوی 1-2- تعریف اصطلاحی 2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه 1- ارکان اکراه 1-1- وجود مکره بالفتح 1-2- وجود مکره با کلر 1-3- تهدید و اکراه 1-4-قلمرو اکراه 2-عناصر اکراه 2-1- انجام عمل 2-2- موثر بودن تهدید 2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید 2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور 2-5- انحصار تهدید ...

ادامه مطلب

پروژه اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق

پروژه اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق

فهرست مطالب اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق چكيده 1 ديباچه 3 مقدمه 5 فصل نخست) حقوق و واقعيت 10 بخش نخست) حقوق و هستي‌شناسي 10 گفتار نخست) هستي‌شناسي 11 گفتار دوم) هستي‌شناسي حقوقي 12 بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسي 14 گفتار نخست) معرفت‌شناسي 14 گفتار دوم) معرفت‌شناسي حقوقي 20 بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرايي 27 گفتار نخست) واقع‌گرايي 28 گفتار دوم) واقع‌گرايي حقوقي 34 فصل دوم) از واقع‌گرايي تا نامگرايي 38 بخش نخست) واقع‌گرايان و نامگرايان 3...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جايگاه آن در دو ديدگاه حقوقي و فقهي

دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جايگاه آن در دو ديدگاه حقوقي و فقهي

فهرست 1 مقدمه: 3 چکیده: 4 فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی 7 1- تعریف اعتصاب 7 2- ارکان اعتصاب 8 3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: 12 4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون 15 5- تاريخچه اجمالی تکامل اعتصابات: 16 بخش دوم: آثار اعتصاب 18 طرح بحث: 18 1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: 19 2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: 22 3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی 26 بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران 27 1- پیش از پیر...

ادامه مطلب