حقوقی و قضائی

دانلود پروژه بررسي حقوق زوجه بر زوج

دانلود پروژه بررسي حقوق زوجه بر زوج

بررسي حقوق زوجه بر زوج فهرست مطالب * چكيده * 1مقدمه * كليات * 1تعريف و تبين موضوع * 2ضروت و اهميت موضوع * 3فوائد و اهداف تحقيق * 4پيشينه موضوع * 5 سوال هاي تحقيق * 6روش تحقيق * 7ساختار تحقيق * 8كليد واژه ها * 9مشكلات وموانع * فصل اولازدواج * 1ازدواج * 2انواع عقد ازدواج * 3اهداف ازدواج * 4معيارهاي انتخاب همسر * فصل دوم –  مهر * 1فلسفه مهر * 2انواع مهر * عنوان * 3نوع مهر * 4مقدار مهر * 5زمان و پرداخت مهر * 6حق امتناع يا حبس * 7سقوط ح...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

دانلود پروژه بررسی مبانی جرم اختلاس

بررسی مبانی جرم اختلاس فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول تعاريف و كليات * مبحث يكم تعريف جرم اختلاس * گفتار اول معناي لغوي جرم اختلاس * گفتار دوم تعريف فقهي جرم اختلاس * گفتار سوم تعريف حقوقي جرم اختلاس * گفتار چهارم مقايسه كوتاهي بين جرم اختلاس در فقه وحقوق * مبحث دوم بررسي تاريخي جرم اختلاس و تاريخچه جرم انگاري اختلاس در حقوق كيفري ايران * اختلاس در قوانين كيفري ايران * الف) جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي * ماده 169 قانون مجاز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي جرم كلاهبرداري

دانلود مقاله بررسي جرم كلاهبرداري

بررسي جرم كلاهبرداري فهرست مطالب * موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومي جزايي * چكيده * مقدمه * علائم اختصاري * – مبحث اول  كليات * 1- مقدمه * 2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري * 3- تعريف جرم كلاهبرداري * – مبحث دوم  عناصر متشكله جرم كلاهبرداري * گفتار اول  عنصر قانوني * گفتار دوم  عنصر مادي * الف – رفتار مادي فيزيكي * ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري * 1- متقلبانه بودن وسايل مور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن

دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن

فهرست مطالب فصل اول مقدمه زيربناي نظري تحقيق تعارض و ماهيت آن ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ديدگاه سنتي ديدگاه كثرت گرا ديدگاه تعامل گرا تعارض و اثرات اصلي تعارض تعارض و جنبه هاي منفي آن تعارض و جنبه هاي مثبت آن انواع تعارض تعارض درون فردي تعارض بين فردي تعارض بين گروهي تعارض بين سازماني علل ايجاد تعارض در سازمان ها تعارض و تغيير تعاض در اثربخشي سازمان راهبردهاي پيشگيري از تعارض راهكارهاي رفع تعارض سبك هاي مديريت تعارض راهبردهاي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء

دانلود پروژه عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق جزاء

فهرست مطالب 1- پیشگفتار1 2- مقدمه2   3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4 مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5  ب- مفهوم کلی مسئولیت    6  ج- مسئولیت در قرآن کریم 7  د- مسئوليت اخلاقي9  هـ- مسئوليت اجتماعي10 جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10  الف- جنبه فردی مسئولیت10  ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12 4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری15  مفاهیم مسئولیت کیفری   16  مسئولیت واقعی و انتزاعی   17  مقایسه مسئولیت با تکلیف19  تفاوت می...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جرم سیاسی

دانلود مقاله جرم سیاسی

فهرست مطالب پيشگفتار  مقدمه فصل اول :‌كليات   بخش اول : تعريف جرم شناسي گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟ بخش دوم : علت جرم خلاصه فصل اول فصل دوم : احكام و مسائل جرم سياسي بخش  نخست: پيشينه تاريخي جرم  بخش دوم : تعريف جرم سياسي گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي بخش سوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي بخش چهارم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه بخش پنجم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

دانلود مقاله مشارکت تجارتی

فهرست مطالب فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران 1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) – معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) – عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C) – طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 1) قراردادهاي اكتشاف نفت 2) قراردادها...

ادامه مطلب