عمران و تاسیسات

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

فهرست مطالب  فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1 1-1- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1 1-2- انواع سيستم خنک کننده 3 1-3- انواع کندانسور4 1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم5 1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم9 1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا9 1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار10 1-4- شرايط کاري آب وبخار12 1-4-1- شرايط کاري سمت آب12 1-4-1-1- اکسيژن13 1-4-1-2- گاز کربنيک14 1-4-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برج میلاد

دانلود مقاله برج میلاد

فهرست مطالب مقدمه تاریخچه برج عملکرد های مختلف برج ملاحضات عمومی و اقتصادی برج سرویسهای قابل ارایه از  برج مطالعات شهرسازی  و معماری ساختمان برج ساختمان جنبی پای برج مطالعات مکان یابی و تعیین گزینه ها اولویت سایت های مورد نظر نسبت به همدیگر ژئو فیزیک زمین شناسی لرزه خیزی باد خاکبرداری طراحی سازه ای فونداسیون بخش میانی ابعاد بتن ریزی ها کمربند انتهایی بدنه اصلی برج بدنه اصلی برج از روی فونداسیون سکوی فوقانی سکوی میانی ساختمان راس برج شکل سبد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

فهرست مطالب مقدمه كليات فصل اول:مطالعات کلی 1-1-مطالعات ژئوتكنيكي 2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي 3-1-مختصري از زمين شناسي مسير فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه 1-2- سازند پايده 2-2- سازنده ساچون 3-2- سازند جهرم 4-2- سازند آسماري 5-2- نهشته هاي كواترنر فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه 1-3-گسله ملوس جان 2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان 3-3- گسله هاي جنوب كوه ملوس جان فصل چهارم :حفاري 1-4-سيكل حفاري چاه اكتشافي 2-4-دستگاههاي حفاري( d...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه و بررسي دوام آنها

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه  و بررسي دوام آنها

فهرست مطالب : چکیده مقدمه کاربرد کامپوزیت‌های FRPدر سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها راه حل مساله ساختار مصالح FRP الیاف شیشه الیاف کربن الیاف آرامید انواع محصولاتFRP میله‌های کامپوزیتی FRP مشخصات اساسی محصولات کامپوزیتی FRP مقاومت در مقابل خوردگی مقاومت مدول الاستیسیته وزن مخصوص عایق بودن خستگی خزش چسبندگی با بتن خم شدن انبساط حرارتی دوام کامپوزیت‌های FRP پیر شدگی فیزیکی ماتریس پلیمر تأثیر رطوبت تأثیر رطوبت بر ماتریس پلیمری تأثیر رطوبت بر فایبر‌ها رفتار عمومی ک...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

1- مقدمه 13 جدول 1-1: كشورها و سازمانها 14 2- هدف و گستره نظرسنجي 15 جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع) 16 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين 19 1-3- موارد عمومي: 19 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها 20 جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها 22 جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي 24 4-3- تناوب بازرسي 24 جدول 3-3: تناوب بازرسي-1 25 جدول 4-3: تناوب بازرسي-2 (دلائلي براي تنوع حد فاصل بين بازرسيها) 28 5-3- مت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

فهرست مطالب 1- مقدمه 2- دسته‌بندي ساختمانهاي آجري 1- ساختمانهاي بنايي غير مسلح 2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح 3- ساختمانهاي بنايي مسلح 4- ساختمانهاي بنايي مركب 3- روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري در برابر بارهاي غيرمترقبه 3-3- طراحي در بربر بارهاي غيرمترقبه به روش غيرمستقيم 3-2- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدود ساختن خطر بارهاي غيرمترقبه بيشترين حد استحكام و پيوستگي كمترين حد استحكام و پيوستگي 3-4- طراحي در برابر بارهاي غير مترقبه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

1- مقدمه……………………….. 2- هدف و گستره نظر سنجي………….. 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين.. 1-3- موارد عمومي………………… 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها 3-3- منظور و گستره بازرسي………… 4-3- تناوب و دفعات بازرسي………… 5-3- شيوه بازرسي…………………...

ادامه مطلب