پزشکی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

فهرست مطالب شكستگي هاي استخواني ديرجوش خورده 4 شكستگي هاي استخواني جوش نخورده 5 درمان شكستگيهاي اسخواني ديرجوش خورده 21 شكستگيهاي استخواني ديرجوش خورده غير عفوني: 21 شكستگيهاي استخواني جوش نخوردة غير عفوني غير زيستا 28 درمان شكستگيهاي استخواني بدجوش خورده 35 محيطهاي الكترومغناطيسي تعديل يافته 42 فراصوت تعديل يافته شدت پايين 43 I- سلولهاي استخواني (Bone cells) 48 انواع بافت استخواني 52 انواع مغز استخوان 57 چكيده: 59 معرفي 60 III. تغييرا...

ادامه مطلب

مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد چگونه می توان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر (  مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

“مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي” بستري شدن بيمار Hospitalizing The Patient پذيرش داوطلبانه Voluntary Admission پذيرش غير رسمي Informal Admission پذيرش غيرداوطلبانه (حكم توقيف- پذيرش الزامي) Involuntary Admission (Commitment) فرآيند حكم توقيف (پذيرش الزامي) The Commitement Process بستري شدن بلندمدت (توقيف رسمي) Long – term (Formal commitment) بستري شدن فوري (اورژانس) Emergency خطر Dangerousness بلاتكليفي حكم توقيف Commitment ...

ادامه مطلب