پزشکی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

فهرست مطالب شكستگي هاي استخواني ديرجوش خورده 4 شكستگي هاي استخواني جوش نخورده 5 درمان شكستگيهاي اسخواني ديرجوش خورده 21 شكستگيهاي استخواني ديرجوش خورده غير عفوني: 21 شكستگيهاي استخواني جوش نخوردة غير عفوني غير زيستا 28 درمان شكستگيهاي استخواني بدجوش خورده 35 محيطهاي الكترومغناطيسي تعديل يافته 42 فراصوت تعديل يافته شدت پايين 43 I- سلولهاي استخواني (Bone cells) 48 انواع بافت استخواني 52 انواع مغز استخوان 57 چكيده: 59 معرفي 60 III. تغييرا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

فهرست مطالب مقدمه روايت صحيحة الوعبيده از حضرت باقر (ع ): موارد لزوم سقط جنين سقط جنين خود به خودي يا مرضي : سقط درماني : سقط ضربه اي : سقط جنين جنايي انگيزه هاي سقط جنين عمدي انواع الاجهاض فصل اول : تاريخچه نظريه سقط جنين فصل دوم : تعاريف و مراحل تشكيل جنين 1) نطفه 2) علقه 3) مضغه 4) روح 5) جنين 6) سقط مراحل تشكيل جنين مراحل حاملگي و اندازه جنين از نظر جنين شناسي 1) تشكيل نطفه 2) تشكيل علقه 3) پوست لايه مياني 3) مرحله مضغه 4) مرحله عظام 5) ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

دانلود مقاله مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي

“مضمون قانوني مراقبت پرستاري روانپزشكي” بستري شدن بيمار Hospitalizing The Patient پذيرش داوطلبانه Voluntary Admission پذيرش غير رسمي Informal Admission پذيرش غيرداوطلبانه (حكم توقيف- پذيرش الزامي) Involuntary Admission (Commitment) فرآيند حكم توقيف (پذيرش الزامي) The Commitement Process بستري شدن بلندمدت (توقيف رسمي) Long – term (Formal commitment) بستري شدن فوري (اورژانس) Emergency خطر Dangerousness بلاتكليفي حكم توقيف Commitment ...

ادامه مطلب