پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه مالی عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل

دانلود پروژه مالی عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل

عمليات حسابداري کارگاه تولید نقل    فهرست مطالب  تعريف: داراييها داراييهاي جاري داراييهاي غير جاري تعريف: بدهيها بدهيهاي جاري درآمدها هزينه ها سرمايه تعريف: ترازنامه صورتحساب سود وزيان ترازنامه منتهي به 31/6/83 سند حسابداري مهر ماه دفتر روزنامه مهر ماه دفاتر كل در پايان مهر ماه صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه تراز آزمايشي منتهي به 30/7/83 ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول سند حسابداري آبان ماه دفتر روزنامه آبان ماه دفاتر كل آبان ماه ص...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

دانلود پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

فهرست مطالب فصل اول : کليات مقدمه : 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع. 2 هدف استراتژيک شرکت.. 3 فرضيه تحقيق : 5 فرضيه اصلي : 5 فرضيخ فرعي(1) : 5 فرضيه فرعي (2): 5 فرضيه فرعي (3) : 5 روش تحقيق : 5 قلمرو تحقيق:‌ 6 محدوديت و مشکلات: 6 فصل دوم : مطالعات نظري  صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند: 8 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي.. 10 ماهيت ترازنامه. 12 کاربرد ترازنامه: 12 طبقه بندي اقدام تراز نامه : 15 دارائيها :...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

فهرست مطالب صورتهاي مالي 1385 6 ترازنامه 8 صورت سود و زيان 10 سال مالي منتهي به 29/12/1385 10 صورت جريان وجوه نقد 12 سال مالي منتهي به 29/12/1385 12 صورت جريان وجوه نقد 13 سال مالي منتهي به 29/12/1385 13 2-1-فعاليت شركت 13 صورت جريان وجوه نقد 15 سال مالي منتهي به 29/12/1385 15 يادااشت توضيحي صورتهاي مالي 19 سال مالي منتهي به 29/12/1385 19 ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 21 سال مالي منتهي به 29/12/1385 21 ياداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 22 سال مالي منتهي به 2...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

فهرست مطالب فصل اول : عمليات پيمانكاري : –                     اركان اصلي عمليات پيمانكاري –                     انواع قرارداد هاي پيمانكاري –                     مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري –                     مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح –                     ارجاع كار به پيمانكار –                     انعقاد قرار داد با پيمانكار –                     اجراي كار ( شروع عمليات ) ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

فهرست مطالب چکیده 5 طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری 5 کلمات کلیدی : 6 فصل اول : 8 معرفي 8 ضعف برنامه هاي انبار موجود 9 2-1) انگيزه تحقيق 10 3-1) هدف پروژه 10 4-1) روش انجام پروژه 11 فصل دوم : 11 مروري بر فرآيند انبار داري 12 1-2)انبار 12 انبار هاي پوشيده : 12 انبار هاي سر پوشيده : 13 انبار هاي باز يا محوطه : 13 2-2) دلايل استفاده از انبار 13 3-2) انواع موجودي هاي انبار 14 مواد خام و يا مواد اوليه 14 مواد و لوازم مصرفي و غير مصرف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود پروژه نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار   مقدمه بخش اول آشنائی با نظام و مقررات جاری شركت باربری وحیدبار قسمت اول: نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار دفاتر قانونی شركت اصول ثبت دفاتر قانونی شركت مواردیكه در دفتر نویسی ممنوع می باشد مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود تعریف شركت : شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی: انواع شركت ها تشكیل شركت پذیره نویسی سهام شركت هزینه های تاسیس شركت اساسنامه قانونی شركت مجمع عمومی موسس شركت مدارك لازم برای ثبت شرك...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي)

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي)

پروژه مالی بررسی دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي)     فهرست مطالب     * مقدمه     * فصل اول – كلیات     * فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد     * فصل سوم – پرداختها و هزینه ها     * انواع پرداختها     * درمورد خرید های داخلی     * خریدهای خارجی     * خدمات قراردادی     * فصل چهارم – معاملات     * ماده 52- نصاب معاملات     * معاملات جزئی     * معاملات متوسط     * معاملات عمده     * ماده 54- مناقصه عمومی ( آگهی مناقصه )     * ماده 71- انعقا...

ادامه مطلب