دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

  فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول : كليات پژوهش مقدمه 3 بيان مساله 4 اهميت و ضرورت تحقيق 5 اهداف تحقيق 6 موضوع تحقيق 6 متغيرها 6 فرضيه و سوالات 7 مفاهيم و اصطلاحات 9 مشكلات و تنگناها 11 خلاصه فصل اول 12 فصل دوم : بيشينه تحقيق مقدمه 14 انواع رويكردها در فرآيند ياددهي – يادگيري 15 ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 15 نقد ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 16 ياددهي – يادگيري با...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

فهرست مطالب فصل اول : كليات تحقيق مقدمه بيان مسأله سئوال مسأله اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه تحقيق متغيرهاي تحقيق تعاريف نظري و عملياتي واژها و مفاهيم فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق تأثير پذيري روان بر شيوة دلبستگي نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي شيوه هاي دلبستگي رابطة احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب “اضطراب دلبستگي” چيست؟ كردار شناختي دلبستگي نظريات فرويد در مورد دلب...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

فهرست مطالب : فصل اول 1-1 مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4- اهداف پژوهش 1-5- فرضیه‌های پژوهش 1-6- متغیرها و تعاریف آنها 1-6-1 تعاریف نظری متغیرها 1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 1-7- تعاریف اصطلاحات فصل دوم: پیشینه تحقیق 2-1 شخصیت 2-2 تعاریف شخصیت 2-3 حوزه‌های شخصیت 2-3-1 ساختار 2-3-2 فرآیند 2-3-3 رشد و نمو 2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار 2-4 مضامین عمده در نظریه شخصیت 2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن 2-4-2 سطوح مختل...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1ـ1ـ مقدمه 1ـ2ـ بيان مساله 1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله 1ـ4ـ اهداف پژوهش 1ـ5ـ سوالات تحقيق 1ـ6ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها 1ـ6ـ1ـ تعريف تفكر 1ـ6ـ2ـ تعريف تفكر غير منطقي 1ـ6ـ3ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي 1ـ6ـ4ـ تعريف ازدواج 1ـ6ـ5ـ معيارهاي ازدواج 1ـ6ـ5ـ1ـ معيارهاي زيستي 1ـ6ـ5ـ2ـ معيارهاي روان شناختي 1ـ6ـ5ـ3ـ معيارهاي اجتماعي 1ـ6ـ5ـ4ـ معيارهاي اقتصادي 1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگي 1ـ7ـ متغيرهاي تحقيق 1ـ7ـ1ـ متغير مستقل 1ـ7ـ2ـ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه ی بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه ی بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه

فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه تعریف اوقات فراغت موضوع تحقیق تعریف اوقات فراغت علل و دلایل انتخاب موضوع قلمرو تحقیق الف- قلمرو موضوعی ب‌- قلمرو زمانی ج‌- قلمرو مکانی محدودیت های تحقیق انگیزه تعریف انگیزش اوقات فراغت پیشرفت تحصیلی مدارس تعریف بازدهی ( کارآئی ) انگیزش یادگیری  یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها  یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه عوامل یاد گیری 1- آمادگی 2- تجربیات قبلی 3- موقعیت یادگیری 4- فعالیت یادگیرنده سئوالات تح...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هیجانی و سلامت رواني

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هیجانی و سلامت رواني

فهرست مطالب فصل اول : كليات پژوهش مقدمه    1 بيان مسأله     4 اهميت نظري و عملي پژوهش     8 پيشينة تحقيق     9 اهداف پژوهش     10 فرضيه هاي پژوهش     10 تعاريف مفاهيم     11 تعاريف نظري     11 تعاريف عملياتي    12 فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش تعاريف هوش هيجاني    13 ويژگيهاي هوش هيجاني     14 سير مطالعه‌ي هوش هيجاني     18 اندازه گيري هوش هيجاني     21 پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام     24 هوش هيجاني و بيماريهاي رواني     28 اب...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

فهرست مطالب فصل اول: كليات پژوهش مقدمه طرح مسئله و چهارچوب نظري آن اهميت يا ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضيه هاي پژوهش تعاريف نظري و عملياتي متغيرها  فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش بخش اول: استرس شغلي شغل چيست حرفه وظيفه گروه شغلي تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران فشار رواني يا استرس چيست؟ به طور كلي دو نوع استرس وجود دارد عوامل موثر در ايجاد استرس استرس شغلي مراحل فشار رواني نشانه هاي سازگاري عمومي چها...

ادامه مطلب