دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

معرفي محصول -1 نام و كد محصول -1-2 شماره تعرفه گمركي -1 شرايط واردات -1-4 بررسي و ارائه استاندارد ملي -1-5 بررسي و ارئه اطلاعات لازم در زمينه قيمت -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين -1-8 اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-10 شرايط صادرات -2 وضعيت عرضه و تقاضا -2 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -2 وضعيت طرح هاي جديد -2 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

مقدمه معرفي محصول 1-1 نام و كد محصول (آيسيك) 2-1 شماره تعرفه گمركي 3-1 شرايط واردات 4-1 بررسي و ارائه استاندارد 5-1 قيمت جهاني و داخلي 6-1 بررسي موارد مصرف و كاربرد 7-1 بررسي كالاهاي جايگزين محصول 8-1 اهميت استراتژيك كالا -10-1 شرايط صادرات -2 بررسي بازار -1-2 واحدهاي توليدي فعال -2-2 واحد هاي در دست اجرا -3-2 واردات 4-2 بررسي تقاضا -5-2 صادرات -6-2 بررسي نباز به محصول با اولويت صادرات -7-2 كشورهاي عمده توليد كننده محصول -3 روشهاي م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید كلريد آمونيوم

دانلود طرح توجیهی تولید كلريد آمونيوم

معرفي محصول ١- نام و كد محصول ١- شماره تعرفه گمركي ١- شرايط واردات ١- بررسي و ارائه استاندارد ١- قيمت داخلي و جهاني محصول ١- موارد كاربرد ١- كالاي جايگزين ١- اهميت استراتژيك كالا ١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ١- شرايط صادرات ٢- وضعيت عرضه و تقاضا ٢- بررسي واحدهاي موجود ٢- بررسي وضعيت طرح هاي دردست اجرا ٢- بررسي روند واردات ٢- بررسي روند مصرف ٢- بررسي روند صادرات ٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ٣- روشهاي مختلف تول...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

عنوان معرفی محصول -1 نام و کد محصول -1-2 شماره تعرفه گمرکی -1 شرایط واردات -1-4 بررسی و ارائه استاندارد ملی -1-5 بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت -1-6 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-7 بررسی کالاهای جایگزین -1-8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز -1-9 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -1-10 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه و تقاضا -2 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید -2 وضعیت طرح های جدید -2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم -2-4...

ادامه مطلب