اطلاعیه سایت

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول نام و کاربرد محصول طبقه بندی محصول مشخصات فنی محصول بسته بندی شماره تعرفه گمرکی استاندارد محصول کالاهای قابل جانشین بررسی بازار و قیمت فروش بررسی روند مصرف بررسی روند واردات و صادرات بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه معرفی روشهای مختلف تولید تشریح فرایند تولید منتخب بررسی ایستگاهها، مراح...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

مقدمه: 1 معرفی محصول 2 الف– جو 2 ب- مالت 3 ب- 1-انواع مالت: 4 ب– 2- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت 4 ب- 3-موارد استفاده مالت 5 ج- عصاره مالت 6 د- ماء الشعیر 7 د- 1-خواص ماءالشعیر 8 8 ( -1-1 نام و کد محصول(آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 9 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) 10 : 1-4-1 استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت 10 -2-4-1 استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر 10 -3-4-1 ویژگیهاي ظاهري ماءالشعیر : 11 ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی -3-1 شرایط واردات -4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -6-1 موارد مصرف و کاربرد -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -10-1 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه وتقاضا -1-2 بررسی ظرفیت بهره بردار...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط و واردات و صادرات استانداردهای ملی و جهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون بررسی روند واردات محصول از آغاز ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

معرفي محصول نام و كد محصول شماره تعرفه گمركي شرايط واردات بررسي و ارائه استاندارد ملي بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني توضيح موارد مصرف و كاربرد بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول شرايط صادرات وضعيت عرضه و تقاضا بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسي روند واردات م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

اکالیپتوس 1 چکیده 2 -1 معرفی محصول 3 ١- مشخصات کلی محصول 3 -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی 4 -١ ٣- شرایط واردات 4 -١ ٤- استانداردهاي ملی وجهانی 8 -١ ٥- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 9 -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد 9 -١ ٧- کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 10 -١ ٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 10 -١ ٩- کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 10 -١ -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 11 2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي...

ادامه مطلب