کشاورزی و دامپروری

دانلود تحقیق بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

دانلود تحقیق بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران فهرست مطالب تاريخچه كاشت پسته در ايران3 سطح زير كشت4 ميزان توليد5 عملكرد در هكتار5 كشورهاي توليد كننده پسته7 ارزش غذايي 8 گياه شناسي پسته 9 گونه هاي پسته درايران12 مهمترين ارقام پسته13 وضعيت صادرات پسته در ايران16 محدوديت هاي اروپا18 تغيير بازارهاي هدف19 تقاضا و عرضه پسته22 طرح كريدور سبز در استان كرمان23 ركورد توليد پسته در آمريكا نمي تواند به افت قيمت پسته ايران بيانجامد25 نتیجه گیری 30 منابع ومآخذ32 تاريخچه كاشت...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق رشد و نمو گياهان

دانلود تحقیق رشد و نمو گياهان

رشد و نمو گياهان رشد ونموگیاه 1 اکسین ها 11 کنترل غلظت اکسین13 حیبرلین ها 15 جیبر لین ها و سنتز آنزیم 18 سایتو کنین ها 20 سایتو کنین ها . تقسیم سلولی .آغاز اندام پیری 20 اتیلن 22 اتیلن و فعالیت اکسین 23 اسید آبسیسیک 24 اسید آبسیسیک به عنوان یک بازدارنده 25 ذرت 25 رشد و نمو جوانه زنی ریشه ها ساقه و برگ گل آذین مراحل رشد پنبه  28 رشد ونمو جوانه زنی وسبز شدن سیستم ریشه ساقه و برگها تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار ا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش نقش ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا

دانلود پژوهش نقش ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا

نقش  ترويج در توسعه تعاونيهاي توليد خاص رارعان خرده پا فهرست مطالب چکیده:. 2 مقدمه:. 3 فصل دوم:. 4 بخش اول:. 4 انواع مالکیت ارضی در ایران. 4 کشاورزان خرده پا- small farmer 7 ویژگی های زارعین خرده پا. 15 اهمیت توجه به زارعان خرده پا. 21 بخش دوم:. 23 مفهوم واژه تعاون. 23 تعریف تعاون. 24 انواع همکاری. 25 تاریخچه‌ی تعاونی. 28 اصول تعاون. 32 نقش اصول تعاون. 38 تعریف شرکت تعاونی. 40 تاریخچه شرکتهای تعاونی تولید. 42 ویژگی های تعاونی های تولید. 4...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود تحقیق احداث باغ در اراضي شيبدار

احداث باغ در اراضي شيبدار فهرست مطالب مقدمه فرسايش خاك نقش هوموس و پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش خاك در اراضي شيبدار سكوبندي تراس هاي آبراهه اي انواع تراسهاي آبراهه اي تراسهاي آبراهه هاي با نيمرخ   V شكل تراسهاي آبراهه اي با نيمرخ نرمال روش ساختن تراسهاي آبراهه اي چگونگي پياده كردن طرح تراسهاي آبراهه اي روش نگهداري و مراقبت از تراسها تراسهاي سكويي يا پله اي تراسهاي سكويي قائم تراسهاي سكويي مايل روش تثبيت شيبهايي كه در آنها لغزش زمين...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش شترمرغ

دانلود پژوهش شترمرغ

شترمرغ فهرست مطالب مقدمه: 1 1-  درباره شترمرغ: 2 2-  زيستگاه شترمرغ: 3 3-  تغذيه شترمرغ: 4 4-  توليد مثل: 5 5-  جابه‌جايي: 5 6-  پرورش شترمرغ: 6 7- كشتار شترمرغ: 6 8- مصارف شتر‌مرغ: 7 9- زمين پرورش: 10 10- كارگر: 10 11- گروههاي منطقه‌اي: 10 12- صنعت جهاني شترمرغ: 11 13- بازاريابي: 11 14- بازاريابي فرآورده‌هاي گوشتي: 12 15- خريداران: 12 16- پرنده‌هاي زنده: 12 17- مجوز: 13 18- سخن‌پاياني: 13 19- جداول 15 منابع  تحقيق 16 مقدمه: سابقه اهلي كردن حيوانا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري

دانلود مقاله بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري

بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري فهرست مطالب مقدمه اثرات شوري بر گياهان عوامل موثر بر مقاومت گياه نسبت به شوري مقاومت و عكس‌العمل گياهان به شوري مكانيسم مقاومت به شوري حساسيت و مقاومت محصولات صحرايي در برابر املاح تحمل درختان ميوه نسبت به شوري مقاومت نسبي گياهان زينتي در مقابل املاح فهرست منابع مقدمه و آشنايي با اصطلاحات علمي طبق تعريف Levitt، تنش از ديدگاه بيولوژيكي شامل هرگونه تغييرات در شرايط محيطي است كه رشد و نمو گياه را كند ك...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

دانلود پژوهش مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت فهرست مطالب مقدمه                              1 ارگانيسمها و روابط همزيستي در تثبيت ازت      4 آلي‌پرورهاي آزادزي                      6 نورپرورهاي آزادزي                      9 دي‌آزوتروفهاي هميار گندميان               13 لگومها                          15 همزيستي هاي اكتينوريزي                 20 همزيستي هاي نورپروري                   24 عامل ژنتيكي كنترل كننده                29 عوامل محيطي                 ...

ادامه مطلب