کشاورزی و دامپروری

دانلود تحقیق احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود تحقیق احداث باغ در اراضي شيبدار

احداث باغ در اراضي شيبدار فهرست مطالب مقدمه فرسايش خاك نقش هوموس و پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش خاك در اراضي شيبدار سكوبندي تراس هاي آبراهه اي انواع تراسهاي آبراهه اي تراسهاي آبراهه هاي با نيمرخ   V شكل تراسهاي آبراهه اي با نيمرخ نرمال روش ساختن تراسهاي آبراهه اي چگونگي پياده كردن طرح تراسهاي آبراهه اي روش نگهداري و مراقبت از تراسها تراسهاي سكويي يا پله اي تراسهاي سكويي قائم تراسهاي سكويي مايل روش تثبيت شيبهايي كه در آنها لغزش زمين...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش شترمرغ

دانلود پژوهش شترمرغ

شترمرغ فهرست مطالب مقدمه: 1 1-  درباره شترمرغ: 2 2-  زيستگاه شترمرغ: 3 3-  تغذيه شترمرغ: 4 4-  توليد مثل: 5 5-  جابه‌جايي: 5 6-  پرورش شترمرغ: 6 7- كشتار شترمرغ: 6 8- مصارف شتر‌مرغ: 7 9- زمين پرورش: 10 10- كارگر: 10 11- گروههاي منطقه‌اي: 10 12- صنعت جهاني شترمرغ: 11 13- بازاريابي: 11 14- بازاريابي فرآورده‌هاي گوشتي: 12 15- خريداران: 12 16- پرنده‌هاي زنده: 12 17- مجوز: 13 18- سخن‌پاياني: 13 19- جداول 15 منابع  تحقيق 16 مقدمه: سابقه اهلي كردن حيوانا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري

دانلود مقاله بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري

بررسي مكانيسم تحمل گياهان به شوري فهرست مطالب مقدمه اثرات شوري بر گياهان عوامل موثر بر مقاومت گياه نسبت به شوري مقاومت و عكس‌العمل گياهان به شوري مكانيسم مقاومت به شوري حساسيت و مقاومت محصولات صحرايي در برابر املاح تحمل درختان ميوه نسبت به شوري مقاومت نسبي گياهان زينتي در مقابل املاح فهرست منابع مقدمه و آشنايي با اصطلاحات علمي طبق تعريف Levitt، تنش از ديدگاه بيولوژيكي شامل هرگونه تغييرات در شرايط محيطي است كه رشد و نمو گياه را كند ك...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

دانلود پژوهش مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت فهرست مطالب مقدمه                              1 ارگانيسمها و روابط همزيستي در تثبيت ازت      4 آلي‌پرورهاي آزادزي                      6 نورپرورهاي آزادزي                      9 دي‌آزوتروفهاي هميار گندميان               13 لگومها                          15 همزيستي هاي اكتينوريزي                 20 همزيستي هاي نورپروري                   24 عامل ژنتيكي كنترل كننده                29 عوامل محيطي                 ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش قارچ ویروسها

دانلود پژوهش قارچ ویروسها

 قارچ ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         1 تاريخچه                                           2 دلايل نا شناخته ماندن آنها                                  2 كليات                                        3 مرفولوژي                                          7 انتقال                                        10 علائم                                          11 بيماري ويروسي در قارچ Agaricus bisporus                    1...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا

دانلود تحقیق جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا

جنگلهاي سوزني برگ وآتش سوزي جنگلهاي آمريكا فهرست مطالب تعريف جنگل و انواع آن پيدايش جنگل و طبقه بندي آن پراكنش جنگلها آتش سوزي جنگلها تاتیر عوامل طبیعی در نابودی جنگلها عوامل انسانی تخریب جنگلها احتمال عمدی بودن حریق جنگلهای کالیفرنیا تأثير آتش سوزس جنگل بر اكوسيستم پيشگيري تاثيرات جوي آتش سوزي جنگلهاي آمريكا و احياي اكوسيستم جنگل سوزني برگان منبع تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان

دانلود پژوهش تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان

تاثير كودهاي شيميايي بر روي گياهان فهرست مطالب كشاورزي صنعتي و كودهاي شيميايي كشاورزي پايدار تاثير كودهاي شيميايي بر EC و PH خاك و گياهان تاثير کودها بر   PHخاک و گياهان اسيديته معادل كشاورزي صنعتي و كودهاي شيميايي تكنولوژى همچون شمشير دولبه اى است كه استفاده از يك لبه آن به نفع انسان و استفاده از لبه ديگرش به ضرر اوست. اينكه در اين گرماى شديد هواى خنك كولر به داد ما مى ر سد از فوايد تكنولوژى امروزى است. اما غافليم كه همين تكنولوژى در بخ...

ادامه مطلب